Welcome to Dongguan Tianmu Industrial Co., Ltd official website!

Dongguan Tianmu Industrial Co., Ltd

24-Hour Hotline 0769-23110115
0769-23110225

location: HOME>>Contact Us

Dongguan Tianmu Industrial Co., Ltd

Contact number:0769-23110115 / 23110225 / 22604330 / 22604660 

Fax:0769-23110550 / 22604440 

E-mail:tm@dgtianmu.com 

Add:No. 5, Lane 5, West District, tangbiantou Industrial Zone, Guanwen Road, Dongcheng District, Dongguan